Tháng Tám 31, 2021

Velas là gì?

Velas (VLX) là nền tảng blockchain tự học, tự tối ưu hóa cho các hợp đồng và giao dịch […]
Tháng Tám 31, 2021

V Systems là gì?

V Systems (VSYS) là cơ sở dữ liệu blockchain và là một nền tảng ứng dụng phi tập […]
Tháng Tám 31, 2021

Serum là gì?

Serum (SRM) là hệ sinh thái tiền điện tử on-chain hoàn toàn đầu tiên trên thế giới với giao […]
Tháng Tám 31, 2021

DxChain Token là gì?

DxChain là một nền tảng cho phép big data (Dữ liệu lớn) và machine learning (Học máy) được hỗ […]
Tháng Tám 31, 2021

Orbs là gì?

Orbs (ORBS) đang tạo ra một nền tảng cho phép các doanh nghiệp lựa chọn blockchain mà họ cần […]
Tháng Tám 31, 2021

Kleros là gì?

Kleros (PNK) là một giao thức giải quyết tranh chấp online mã nguồn mở sử dụng blockchain và nguồn […]
Tháng Tám 31, 2021

Handshake là gì?

Handshake (HNS) là một giao thức đặt tên phi tập trung, không cần sự cho phép, trong đó các […]
Tháng Tám 31, 2021

ANKR Network là gì?

Mạng lưới ANKR là một nền tảng điện toán đám mây phi tập trung nhằm mục đích sử dụng tài […]
Tháng Tám 31, 2021

SUKU là gì?

SUKU là một hệ sinh thái dựa trên blockchain nhằm mục đích làm cho chuỗi cung ứng trở nên […]
Chat Zalo
Gọi ngay